פדיון כספים

המטרה של החיסכון פנסיוני הוא להבטיח קצבה בגיל הפרישה. מדובר למעשה בכספים שהפרשת ממשכורתך במשך כל חודש בתוספת למרכיב שהמעסיק הפריש לקרן שלך. במקרים מסוימים, יעלה הצורך לפדות את כספי הפנסיה לפני גיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים). פדיון כספי פנסיה לפני גיל הפרישה יהיה כרוך במס גבוה וייתכן שלא יהיה משתלם. על מנת לברר באילו מקרים יהיה פדיון כספי פנסיה פטור ממס, חשוב שתעמוד לצד מומחים בעלי רישון פנסיוני מקצועי ובקיא בחוקי הפנסיה שתאפשר לך לעשות שימוש בכספי הפנסיה על ידי פדיון כספים פנסיוניים לכל מטרה שבגינה יש לך את הצורך בהם מבלי לאבד סכומי עתק.

פדיון כספים פנסיוני

על מנת לבצע פדיון כספי פנסיה מוקדם ללא חיוב במס, יש לעמוד בקריטריונים ל"מסכנות". אדם יוגדר על פי חוק "כמסכן" במקרים הבאים:

• אם הוצאותיו הרפואיות של המבוטח או של קרוב מדרגה ראשונה מהוות 50% ומעלה מהכנסה השנתית שלו.

• פדיון פנסיה מוקדם פטור ממס אפשרי אם למבוטח או לקרוב מדרגה ראשונה נכות לצמיתות של 75% לפחות.

• במידה ולשני המפרנסים במשפחה אין הכנסה חודשים העוברת את שכר המינימום או במידה וישנם ילדים קטינים, פעמיים שכר המינימום.

• מוטבי המבוטח יוכלו למשוך את כספי הפנסיה כסכום הוני חד פעמי לאחר מותו.

• במקרים אלו, פדיון כספים פנסיוניים אפשרי גם לפני גיל הפרישה.

פדיון פנסיה

חשוב לזכור, פדיון כספי פנסיה מוקדם אינו דבר מומלץ במידה והדבר אינו הכרחי וזאת ממספר סיבות:

• קרן הפנסיה מבטיחה לך קצבת קיום החל מגיל הפרישה.

• קרן הפנסיה מהווה גם ביטוח אבדן כושר עבודה, קצבת נכות וקצבת שארים למשפחתך לאחר מותך.

• פדיון פנסיה לפני גיל הפרישה יחויב ב-35% מס!

• פדיון כספי פנסיה מוקדמים עשויים לגרום לך לאבד את סכום הפיצויים מהקרן, שכן המעסיק זכאי לדרוש אותם בחזרה במקרה כזה והוא אכן עשוי לעשות זאת.

חסכון פנסיוני

מלבד תנאי המסכנות, ישנם קריטריונים נוספים המאפשרים לבצע פדיון כספי פנסיה מוקדם. על מנת להכירם ולדעת האם גם לך יש אפשרות לפדות את כספי הפנסיה שלך לכל מטרה שעשויה להיות לך, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו ולקבל ייעוץ פנסיוני/פננסי מקיף.

"קרנות" תספק לך את מיטב הסוכנים הטובים והותיקים ביותר על מנת שיסייעו לך לקבל החלטות מושכלות לגבי חיסכון פנסיוני, משיכה מוקדמת של הכספים וכל תכנון ארוך טווח שיבטיח לך כיסוי יציב לאחר גיל הפרישה. אנו ממתינים לפנייתך ונשמח לתת לך שירות.